KIM JESTEŚMY?
Nasza misja
Pragniemy, aby każdy pracownik mógł liczyć na profesjonalne i oparte na najlepszych praktykach wsparcie swojego pracodawcy w procesie rozwoju kompetencji zawodowych.
Wspólnie rozwijamy kompetencje kadry pracowniczej!
Jak ją realizujemy?
Outsourcing szkoleń
Świadczymy kompleksowe i dopasowane do potrzeb Klienta usługi z zakresu organizacji szkoleń.
Ornsson

Podnosimy jakość i efektywność organizowanych szkoleń, dokładnie badając potrzeby Klientów i rekomendując im wyłącznie najlepszych Dostawców. Redukujemy koszty szkoleń oraz pozwalamy wewnętrznym działom Learning & Development firm na realizację zadań strategicznych i bliską współpracę z pracownikami.
Klient

Promujemy najlepszych Dostawców szkoleniowych i najlepsze praktyki. Motywujemy firmy do strategicznego spojrzenia na rozwój swoich pracowników oraz wzmacniamy pozycję Ekspertów ds. Szkoleń i Rozwoju, pozwalając im w pełni skupić się na merytorycznej części swojej pracy. Pracownicy otrzymują najlepsze dostępne szkolenia oraz świadome i procesowe wsparcie w zakresie swojego rozwoju.
Rynek
Outsourcing L&D
Integrujemy środowisko branżowych ekspertów, wspólnie budując i wymieniając się bogatym know-how. Współpracujemy z najlepszymi Konsultantami na rynku i zatrudniamy ich do realizacji strategii w organizacjach naszych Klientów.
Ornsson

W oparciu o najlepsze praktyki rynkowe tworzymy u Klientów procesy i struktury nowoczesnej i przemyślanej strategii Learning & Development.
Klient

Popularyzujemy na rynku świadome zarządzanie rozwojem pracowników jako wartość dodaną dla organizacji. Wprowadzamy do firm najlepsze standardy zarządzania rozwojem pracowników oraz zwiększamy na rynku liczbę firm, które świadomie i odpowiedzialnie zarządzają rozwojem swoich pracowników.
Rynek
Broker szkoleniowy
Sprawdzamy i weryfikujemy Dostawców szkoleniowych, a następnie rekomendujemy najlepszych z nich. Prowadzimy Wewnętrzny System Ewaluacji, w którym odnotowujemy wyniki każdego szkolenia, które organizujemy.
Ornsson

Realizujemy szkolenia wyłącznie ze sprawdzonymi Dostawcami, redukując ryzyko nietrafionych decyzji i związanych z nimi kosztów. Zwiększamy bezpieczeństwo inwestycji, jakimi są szkolenia.
Klient

Promujemy najlepszych Dostawców na rynku oraz komunikujemy standardy, do jakich powinny dążyć firmy szkoleniowe, aby podnosić jakość swoich usług. Redukując ryzyko, zachęcamy firmy do organizacji szkoleń, tym samym umożliwiając pracownikom rozwijanie swoich kompetencji.
Rynek
Zadbajmy o rozwój Twoich pracowników. Wspólnie.