ORNSSON SGH
Zarządzanie Rozwojem Pracowników i Controlling Personalny
Studia Podyplomowe
Start -> październik 2024 r.
Skierowane do kadry menedżerskiej zajmującej się problematyką zarządzania ludźmi i rozwojem pracowników.
Studia Podyplomowe Zarządzanie Rozwojem Pracowników i Controlling Personalny
ZAPISZ SIĘ / ZALOGUJ
Atuty kierunku
Renomowana kadra

sprawdzeni, najlepsi wykładowcy w każdej dziedzinie

Pożądane umiejętności

nauka kompetencji potrzebnych
i poszukiwanych na polskim i europejskim rynku

Praktycy biznesu

wśród wykładowców znajdują się Dyrektorzy i Managerowie największych światowych brandów

Kompleksowa wiedza

książki związane z przedmiotem zajęć dydaktycznych

Najnowsze trendy

uwzględnienie nowinek technologicznych, takich jak Chat-GPT

Wisdom is the daughter of experience. Leonardo Da Vinci
 • Zajęcia będą miały w przeważającej części charakter warsztatowy ze szczególnym naciskiem na praktyczne opanowanie przekazywanej wiedzy,
 • Słuchacze w małych grupach będą prowadzili prace analityczne i projektowe,
 • Słuchacze  otrzymają  nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania rozwojem pracowników i controllingu personalnego,
 • Słuchacze nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania pracownikami.
 • Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Rozwojem Pracowników i Controlling Personalny jest przygotowanie Słuchaczy do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu rozwojem pracowników.
 • Studia umożliwiają konfrontację własnej wiedzy i umiejętności z najlepszymi praktykami z rynku.  
 • Program Studiów uwzględnia zarówno wiedzę ogólno–menedżerską, potrzebną każdemu menedżerowi, jak też umiejętności i wiedzę związaną z procesem personalnym, zarządzaniem zmianami, optymalizacją struktur oraz przeprowadzaniem audytów kompetencyjnych.
 • Strategia firmy z perspektywy HR – 20 godzin, 4 punkty ECTS
 • Mapowanie kompetencji w organizacji – 20 godzin, 4 punkty ECTS
 • Analiza potrzeb rozwojowych – 32 godziny, 5 punktów ECTS
 • Zarządzanie wiedzą i szkoleniami – 24 godziny, 4 punkty ECTS
 • Kultura organizacyjna – 24 godziny, 4 punkty ECTS
 • Controlling personalny – 36 godzin, 5 punktów ECTS
 • Prezentacja danych – 16 godzin, 2 punkty ECTS
 • Negocjacje wewnętrzne –20 godzin, 4 punkty ECTS

Razem: 192 godziny, 32 punkty ECTS

dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego, Z-ca Dyrektora Instytutu

Absolwentka SGH oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z wieloletnim stażem na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Kierownik studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi.

Analityk w projektach biznesowych, w zakresie analiz rynkowych, doradztwa strategicznego oraz optymalizacji strukturalnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru zarządzania strategicznego (analiza strategiczna, budowanie strategii rozwoju i konkurencji) oraz w tematyce przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw. Autorka licznych artykułów poświęconych tej problematyce.

Trwa rekrutacja na 1 edycję. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
  Wzór umowy
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Nostryfikacja i uznanie dyplomu

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • przygotowanie indywidualnej bądź zespołowej pracy końcowej  i jej obrona.
Zjazd Terminy Temat Godziny Wykładowca
1 26.10.2024 Rodzaje strategii 4 Wioletta Mierzejewska
1 26.10.2024 Rola HR w organizacji 4 Piotr Wachowiak i Joanna Tabor-Błażewicz
1 27.10.2024 Składowe strategii 8 Wioletta Mierzejewska i Patryk Dziurski
2 23.11.2024 Strategia funkcjonalna - HR 8 Emilian Wojda
2 24.11.2024 Identyfikacja kluczowych kompetencji w firmie 8 Grzegorz Filipowicz
3 14.12.2024 Tworzenie map/matryc kompetencji 8 Grzegorz Filipowicz
3 15.12.2024 Korzystanie i aktualizowanie  map kompetencji w organizacji / Przegląd najpopularniejszych narzędzi psychometrycznych 8 Anna Krejner-Nowecka i Ewa Piotrowska
4 11.01.2025 Strukturalna analiza potrzeb 8 Ewa Opolska
4 12.01.2025 Action Research 8 Aleksander Chrostowski
5 08.02.2025 Wywiady i warsztaty diagnostyczne 8 Ewa Migo
5 09.02.2025 Assessment/Development Center 8  
6 08.03.2025 Planowanie działań rozwojowych i szkoleniowych / Zarządzanie Generation GAP 8 Anna Krejner-Nowecka i Ewa Piotrowska
6 09.03.2025 Zarządzanie szkoleniami zewnętrznymi i outsourcing szkoleń / Zarządzanie wiedzą i szkolenia wewnętrzne 8 Rafał Salamonik
7 29.03.2025 Ewaluacja i badanie efektyności szkoleń / AI i przegląd najpopularniejszych narzędzi rozwojowych 8 Rafał Salamonik
7 30.03.2025 Znaczenie kultury organizacyjnej 8  
8 26.04.2025 Zarządzanie kulturą organizacyjną 8 Katarzyna Paszkiewicz
8 27.04.2025 AI i Chat GPT w HR/Trening kulturowy w obszarze analizy i rozwoju/ 8 Mariusz Kapusta/Michał Futyra
9 10.05.2025 Controlling strategiczny i operacyjny - różnice i wykorzystanie / Kluczowe wskaźniki wykorzystywane w controlingu oraz sposoby ich mierzenia 8 Wioletta Baran
9 11.05.2025 Wskaźniki HR najczęściej wykorzystywane w firmach 8 Kaja Zielonka
10 07.06.2025 Opracowywanie wskaźników oraz sposobów ich mierzenia 8 Kaja Zielonka
10 08.06.2025 Wycena kapitału intelektualnego 8 Kaja Zielonka
11 28.06.2025 Business Intelligence - Warsztaty Power BI Desktop 8 Ryszard Werecki / Przemysław Maślankiewicz
11 29.06.2025 Business Intelligence - Warsztaty Power BI Desktop 8 Ryszard Werecki / Przemysław Maślankiewicz
12 12.07.2025 Negocjacje wewnętrzne - Strategie wpływania na biznes + Trening 8 Emilian Wojda
12 13.07.2025 Negocjacje wewnętrzne - Trening negocjacji 8 Sławomir Winch

 

Opłata za całość studiów wynosi 9500 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata: 6000 zł. – płatna przy zapisie,
 • II rata: 3500 zł. – płatna do 30 września 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

SEKRETARZ STUDIÓW mgr Beata Chełstowska
tel.: +48 22 564 85 00, tel.: +48 501 710 900
e-mail: [email protected]

KIEROWNIK STUDIÓW dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
e-mail: [email protected]

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STUDIA Z RAMIENIA ORNSSON SOLUTIONS: Ewa Rosik
tel. +48 734 150 685
e-mail: [email protected]

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Zarządzania
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

lub

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Strategicznego
Budynek K ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

ORGANIZATOR STUDIÓW
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego

Informacje o studiach

 

Zajęcia w uczelni

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Opłata za całość studiów: 9500 zł (możliwe raty).

Partner: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Kierownik studiów dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
e-mail: [email protected]
 
Sekretarz studiów mgr Beata Chełstowska
tel.: +48 22 564 85 00 tel.: +48 501 710 900 e-mail: [email protected]