Outsourcing Szkoleń
Kompleksowe zarządzanie procesem organizacji szkoleń.
Pomagamy budować procesy Learning & Development Twojej firmie
Organizacja szkoleń

Zajmujemy się kompleksową obsługą szkoleń, tym samym ograniczając rolę Klienta do zatwierdzania wydatków i ostatecznej selekcji poleconych przez nas Dostawców.

Samodzielne kontaktujemy się też z Kursantami, dbając o to, aby otrzymali od nas wszystkie niezbędne informacje.

 

Rozliczenia z dostawcami

W celu usprawnienia obsługi szkoleń to my rozliczamy się z Dostawcami w imieniu naszych Klientów. W razie potrzeby możemy też dokonać rozliczeń za szkolenia i usługi świadczone przez inne firmy.

Wszystkie koszty podsumujemy i zafakturujemy raz w miesiącu.

Optymalizacja kosztów

Jednym z naszych zadań jest planowanie strategii negocjacyjnych dla stałych Dostawców i wdrażanie ich we współpracy z Klientami. Korzystanie z podobnego modelu organizacji szkoleń pozwala nam na znaczną redukcję cen usług.

Sourcing

Wyboru Dostawcy dokonujemy na podstawie ocen i referencji naszych usługodawców w Wewnętrznym Systemie Ewaluacji Ornsson Solutions.

W razie potrzeby przewidujemy możliwość przeprowadzenia audytu szkoleń realizowanych przez danego Dostawcę.

 

Ewaluacja i poprawa jakości

Dzięki Wewnętrznemu Systemowi Ewaluacji Ornsson Solutions możemy stale się doskonalić i podnosić jakość oferowanych przez nas usług.

Korzystamy z narzędzia, które pozwala nam na ocenę efektów szkolenia i gwarantuje feedback obu stronom – naszym Partnerom i Klientom.

Administracja i archiwizacja

W ramach naszych usług zobowiązujemy się do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji szkoleniowej, ewaluacyjnej i kosztowej.

Zebrane materiały udostępniamy na prośbę Klienta. Ponadto oferujemy możliwość przeprowadzenia pełnego raportowania.

Jak wygląda proces organizacji szkolenia bez Ornssona?
Selekcja dostawców

Poszukujesz firmy szkoleniowej i Trenera, którzy spełnią wymagania Twojej organizacji i odpowiedzą na potrzeby Kursantów. W tym celu przeprowadzasz dokładny research w internecie, zbierasz i weryfikujesz informacje na temat obecnych na rynku usługodawców, koordynujesz spotkania z firmami szkoleniowymi, aby ustalić szczegóły i potwierdzić wolne terminy. Po ostatecznym uzgodnieniu i wynegocjowaniu warunków współpracy, zabiegasz o uzyskanie wymaganych zgód wewnątrz swojej organizacji, a następnie zbierasz podpisy potrzebne do zawarcia umowy z wybranym Dostawcą. Zanim cały proces zostanie doprowadzony do końca, często konieczne jest znalezienie nowego terminu szkolenia.


Obsługa logistyczna

Do Twoich obowiązków należy wybór odpowiedniego miejsca szkolenia, ustalenie harmonogramu wydarzenia, zorganizowanie transportu dla uczestników i znalezienie firmy cateringowej. Z każdym usługodawcą kontaktujesz się osobno w celu ustalenia szczegółów współpracy i uzgodnienia pasujących wszystkim terminów. Dodatkowo o szkoleniu informujesz uczestników, powiadamiasz ich o ewentualnych zmianach, monitorujesz przebieg całego wydarzenia i doglądasz wszystkich kwestii organizacyjnych, których nadmiar często nie pozwala na ewaluację efektów szkolenia.


Formalności

Dopełniasz niezbędnych formalności związanych z organizacją szkolenia. Przy wsparciu działu prawnego przygotowujesz wymagane dokumenty, podpisujesz umowy (w tym umowę o współpracy i o zachowaniu poufności) z poszczególnymi usługodawcami, każdorazowo pozyskujesz i wprowadzasz dane firm do systemu księgowego, a także szkolisz Dostawców z obsługi odpowiedniego oprogramowania. Na zakończenie procesu otrzymujesz i procesujesz faktury od wszystkich kontrahentów, a następnie pokrywasz koszty pojedynczych usług.

Jak wygląda proces organizacji szkolenia z Ornssonem?

Do Twoich zadań należy jedynie zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie, zatwierdzenie naszych wydatków i zarekomendowanych Dostawców. Podpisujesz jedną umowę i rozliczasz się wyłącznie z nami.

Dzięki Ornsson Solutions zyskujesz czas na działania merytoryczne: komunikację z pracownikami i badanie ich potrzeb szkoleniowych, tworzenie narzędzi do zarządzania kompetencjami, planowanie strategii rozwoju dla organizacji lub bieżące monitorowanie postępów zespołu.

Korzyści
Dział zakupów
 • Zmniejszamy liczbę Twoich obowiązków związanych z selekcją Dostawców – zajmujemy się obsługą i prowadzeniem długotrwałych procesów sourcingowych, w tym weryfikacją referencji firm i negocjowaniem warunków współpracy

 • Zamiast kilku umów nadzorujesz tylko jedną – z Ornsson Solutions

 • Nie tracisz czasu na prowadzenie wielu postępowań zakupowych i rejestrację poszczególnych usługodawców w systemie księgowym

 • Realizujesz swoje cele oszczędnościowe, które pomagamy Ci osiągnąć dzięki wypracowanym wcześniej modelom negocjacji i zmniejszeniu pośrednich kosztów szkoleń

Dział księgowości
 • W systemie rejestrujesz tylko jednego kontrahenta

 • Masz jedną osobę kontaktową – to my dostarczamy Ci wszystkich potrzebnych informacji i pomagamy rozwiązać ewentualne problemy

 • Korzystasz z jednego wypracowanego procesu akceptacji wydatków, przesyłania faktur i uzgadniania sald

 • Nie musisz obawiać się komplikacji przy transakcjach międzynarodowych – wszystkie należności rozliczamy w umówionej walucie

Dział Learning & Development
 • Zyskujesz więcej czasu dla pracowników – nie musisz już zajmować się kwestiami związanymi z logistyką projektów szkoleniowych

 • Koncentrujesz się na strategicznej części swojej pracy (np. tworzeniu matryc kompetencji, projektowaniu planów i materiałów szkoleniowych, wdrażaniu narzędzi wspierających rozwój pracowników)

 • Dzięki naszym Partnerom i Dostawcom możesz liczyć na wsparcie organizacyjne i merytoryczne

Zadbajmy o rozwój Twoich pracowników. Wspólnie.